De Moeder-babygroepen Overvecht

De Moeder-babygroepen in Overvecht zijn bedoeld voor moeders en hun baby. Ze komen elke week bij elkaar in een vaste groep. Daar ontmoeten zij andere moeders, krijgen informatie en delen verhalen over opgroeien en opvoeden en eigenlijk over alles wat ze in hun leven tegenkomen. Sommige moeders wonen nog niet zo lang in Nederland en zoeken hun weg in een voor hen nog nieuwe en onbekende wereld. Andere moeders, die hier al langer wonen of hier geboren zijn, kunnen hen daarbij helpen.

Soms maken we uitstapjes naar fijne plekken in de buurt, zoals de bibliotheek, speeltuin of kinderboerderij. Ook komt er elke maand een verpleegkundige van het consultatiebureau naar de groep om een onderwerp met de moeders te bespreken: kinderziektes, gezonde voeding, spraak-taalontwikkeling, vaccinaties, etc. Moeders kiezen zelf de onderwerpen en kunnen alle vragen stellen die ze op dat moment hebben.

De groep heeft een vaste begeleidster. Iemand die er altijd is, de groep voorbereidt en zorgt dat alle moeders aandacht krijgen en aan het woord kunnen komen. Ze komt bij alle moeders die mee willen doen eerst een keer thuis langs om kennis te maken en over de groep te vertellen. Dat is altijd heel fijn en gezellig. Ze bemiddelt bij onenigheden,  of (spraak)verwarringen en let erop dat alle besproken onderwerpen en opvoedvragen van de moeders serieus genomen worden en  van alle kanten bekeken worden.

Bijvoorbeeld: Mag je een kind slaan? Sommige moeders vinden van niet. Andere van wel. De meesten snappen wel dat iemand een kind soms slaat, vooral diegenen die dat vanuit hun eigen jeugd gewend zijn. Maar wat doet slaan met een kind? Wat ‘leer’ je je kind daarmee? En is dat wat je wilt? Hoe wordt er in Nederland over gedacht? Is er ook een andere manier waarop je kunt aangeven dat je iets wilt van je kind? Of wil je het zelf ook niet, maar heb je zorgen en ben je gewoon doodmoe? Zo praten en zoeken we met elkaar, zonder oordeel, naar antwoorden op 1000 verschillende vragen.

Begin dit jaar is er ook een Moeder-babygroep-Taal gestart. Deze groep is speciaal bedoeld voor moeders die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Na de zomervakantie gaat er een tweede MBG-taal starten in samenwerking met ‘Taal doet meer’ en de bibliotheek Utrecht (in de bibliotheek Overvecht).

Naast de Moeder-babygroepen is er ook een inloopgroep voor zwangere vrouwen gestart. Dit is geen vaste groep, zoals de MBG. Bij de inloopgroep kunnen vrouwen gewoon binnenlopen voor thee of koffie en kletsen met andere zwangere vrouwen uit de wijk. Ook is er een ‘weggeefkast’ aanwezig met gratis babykleertjes en speelgoed. Aanstaande moeders die kleertjes nodig hebben, kunnen hier gratis kleertjes komen halen (2-3 stuks per keer). Anderen uit de wijk die (mooie, schone) kleertjes over hebben, kunnen die komen brengen.

Graag verbinden wij onze groepen met ‘Ouders van betekenis’ en andere partijen in de wijk

De Moeder-babygroepen maken gebruik van de oppassen van ‘Oppasmoeders Overvecht’. We hebben stagiaires van het Werk-leerbedrijf Overvecht (ROC). Bij de MBG-Taal werkt een vrijwilligster (zelf moeder in Overvecht) van ‘Taal doet meer’ mee.

Van verbinden naar vertrouwen, van vertrouwen naar ontplooien en groeien, van ontplooien en groeien naar bloeien. (En dan zaaien en oogsten!)

Je kan gewoon langs komen!
Maar als je informatie wilt kan je contact opnemen met:
Margarita Schrijver 06 14743972
moederbabygroep@utrecht.nl