Opvoeden met Compassie

Missie

♡ Een liefdevolle start voor ouder en kind.

♡ Opvoeding vanuit liefde en aandacht.

♡ Meer aandacht voor zwangerschap, geboorte en jong ouderschap.

Kernpunten

♡ Laat je leiden door het kind en door liefde.

♡ Opvoeden met compassie & zelfcompassie.

♡ Consequent zijn in het geven van liefde en aandacht en het verder laten afhangen van de omstandigheden.

♡ Zo min mogelijk straffen & belonen en hierin bewuste keuzes maken.

♡ Hechten kost tijd, geef het voldoende tijd.

Visie

Opvoeden met Compassie vindt het belangrijk dat ouders consequent zijn in het geven van liefde en aandacht bij het opvoeden van hun kinderen. Al het andere is afhankelijk van de leeftijd en het karakter van het kind en van de omstandigheden van het gezin waarin het kind opgroeit.

Opvoeden met Compassie focust zich op de eerste 1000 dagen van het leven van een kind: de periode van conceptie tot de tweede verjaardag. In deze fase wordt de basis van ons verdere leven gelegd. Er vinden in deze periode veel ontwikkelingen plaats en in de hersen worden belangrijke verbindingen gemaakt. Het is in het belang van ieder kind, dat zij een goede start kunnen maken. Ook voor ouders is het belangrijk dat zij zich goed kunnen voorbereiden op hun ouderschap.

Doelstellingen

1. Steunend platform voor ouders, door ouders

Opvoeden met Compassie wil een platform creëren waar ouders terecht kunnen met hun vragen, waar ouders elkaar tips kunnen geven en een hart onder de riem kunnen steken. Ouderschap kan zwaar zijn en een kind opvoeden kan moeilijkheden met zich meebrengen. Het is belangrijk dat ouders zich ook bij de negatieve kanten van hun taak gesteund kunnen voelen.

2.  Preventieve basiszorg

Opvoeden met Compassie gelooft in een preventieve aanpak. Een goede voorbereiding op de komst en de opvoeding van een kind. En voor het kind een liefdevolle basis, van waaruit het kan opgroeien tot een gezonde volwassene. Met een goede, preventieve aanpak tijdens de eerste 1000 dagen, kunnen interventies op latere leeftijd voorkomen worden. Opvoeden met Compassie zet zich in voor opvoedkundige zorg, naast de zorg die er reeds is: verloskundigezorg en kraamzorg.

3. Zwangerschapsverlof verlengen voor beide ouders

Opvoeden met Compassie is van mening dat het verlengen van zwangerschapsverlof noodzakelijk is voor een liefdevolle start voor zowel de ouders als het kind. Een periode van minimaal 9 maanden voor de moeder en een periode van 3 maanden voor de vader. Het lichaam van de vrouw heeft tijd nodig om te herstellen van de zwangerschap. Het kind heeft tijd nodig om zich aan de ouders te kunnen hechten, hiervoor zijn de eerste 12 maanden van het leven een cruciale periode.

In de eerste 2 levensjaren vinden er kort na elkaar veel ontwikkelingen plaats: kinderen leren hun lijf te gebruiken door zich om te rollen, te gaan kruipen, staan, lopen en uiteindelijk rennen en springen. Ook leren zij praten en willen zij steeds meer zelf doen. Dit prille begin van al die vaardigheden die we de rest van ons leven vanzelfsprekend vinden, komt niet meer terug. Het is voor ouders belangrijk dat zij die ontwikkelingen bewust kunnen meemaken en dat zij in deze periode bij hun kind kunnen zijn om het aan te moedigen. Het komt zowel het kind als diens ouders ten goede als zij in alle rust met elkaar kunnen kennis maken en kunnen wennen aan hun leven samen.

Een gezonde en liefdevolle start voor zowel de ouders als het kind, dat is waar Opvoeden met Compassie voor staat.

Justine Pierau

info@opvoedenmetcompassie.nl