Parenting across Borders

Parenting across Borders is een maatschappelijk initiatief dat individuele ondersteuning biedt aan internationale ouders in een dialooggroep. Door middel van dialoog willen wij internationale ouders een veilig ruimte bieden waarin we ruimte scheppen voor we een proces van zelfreflectie en persoonlijk leren. Tevens is de dialooggroep een plek waar de nieuwe ouders het gevoel ervaren om bij een gemeenschap te horen. Door andere ouders te ontmoeten en naar hun ervaringen te luisteren, vinden de ouders bovendien herkenning en ook erkenning voor de verschillende uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij het opvoeden van een kind in een vreemde context. 


Wij geloven dat ondersteunde ouders meer zelfverzekerde ouders zijn, die beter zorgen voor hun innerlijke zelf, hun kinderen en hun omgeving.

Voor meer informatie info@parentingacrossborders.org
telefoonnummer 06 – 28583203