Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie

 Twee projecten van stichting BMP (stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie)

Wijkacademie Stromend Overvecht

Het motto van de Wijkacademie Stromend Overvecht is: Leren van elkaar. Stromend Overvecht wordt gedragen door een kerngroep van ongeveer 20 vrouwen. Voor de helft vrouwen met een migratie achtergrond die al lang in Overvecht wonen en voor de helft vrouwen met een vlucht achtergrond die relatief kort in Overvecht wonen. De groep komt eens in de twee weken bij elkaar. Wat ze onder andere bindt is dat het allemaal moeder zijn. Op basis van hun persoonlijke verhalen en ervaringen kiezen de vrouwen thema’s die zij graag in de wijk aan de orde willen stellen. Daarvoor ontwikkelen ze creatieve programma’s. Opvoeden is een van de thema’s die binnen de Wijkacademie aan de orde komen. Door vragen rond opvoeden, ouderschap en school met elkaar te bespreken en te luisteren naar elkaars ervaringen en perspectieven voelen de moeders zich gehoord en erkend in hun kwaliteiten als ouder. Hierdoor durven ze ook de moeilijke vragen aan elkaar voor te leggen.  Door programma’s voor de wijk te organiseren laten de vrouwen hun talenten zien en vergroten ze hun netwerken.  
Nu de bijeenkomsten wegens de corona maatregelen niet door kunnen gaan, vinden er regelmatig belrondes plaats en wordt de WhatsApp-groep van de Wijkacademie intensief gebruikt. Op basis van de belrondes wordt een regelmatig verschijnen blog bijgehouden door een van de begeleiders. De kerngroep van Stromend Overvecht werkt graag samen met andere initiatieven en organisaties.

De Wijkacademie Stromend Overvecht is een initiatief van stichting BMP. Voor de blogs zie:  https://www.stichtingbmp.nl/cms/projecten/stromend-overvecht/berichten-uit-overvecht#

Project Ronduit ziek

Het project Ronduit ziek is gericht op doorbeken van de stilte die ontstaat wanneer een ouder langdurig ziek wordt.

Als een ouder chronisch ziek is, roept dit allerlei vragen en -dilemma’s op. Wat vertel je wel en niet aan je kinderen? Wanneer belast je je kind te veel? Ook jongeren vinden het niet makkelijk om het gesprek te beginnen. Wat vraag je wel of niet aan je moeder of vader? Allebei willen wel met elkaar in gesprek, maar ze weten niet goed hoe. Binnen gezinnen is het zorgzaam stil omdat ouders en kinderen elkaar niet willen belasten. Ook buiten gezinnen wordt weinig gesproken, maar dit zou je meer een vermijdende stilte kunnen noemen. Ouders en jongeren komen veel onbegrip tegen. Ronduit praten over de gevolgen van de ziekte is het makkelijkst als iemand de situatie uit eigen ervaring herkent. Maar waar vind je die? Het project Ronduit ziek organiseert in de stad Utrecht twee VerhalenLabs, een voor ouders en een voor jongeren. Verhalenlabs zijn experimenteerplekken waar deelnemers hun vragen en dilemma’s kunnen voorleggen en samen ontdekken welk verhaal ze met wie willen delen.

De oorspronkelijke planning was dat deze VerhalenLabs in april 2020 zouden beginnen. Vanwege corona zijn we nu gestart met een VerhalenKaravaan voor ouders die langdurig ziek zijn. In een online interview kunnen zij vertellen waar zij nu staan in hun leven en wat zij graag zouden willen bespreken met hun kinderen. Deze verhalen worden opgenomen en doorgegeven aan andere ouders die hier op kunnen reageren en ook hun eigen verhaal kunnen vertellen. Het plan is om het VerhalenLab voor jongeren binnenkort online te gaan doen. Ouders en jongeren die interesse hebben kunnen zich melden bij: Margreth Hoek: Margreth@stichtingbmp.nl of 0614102067.