Wijkacademie Stromend Overvecht

Wijkacademie Stromend Overvecht

Het motto van de Wijkacademie Stromend Overvecht is: Leren van elkaar. Stromend Overvecht wordt gedragen door een kerngroep van ongeveer 20 vrouwen. Voor de helft vrouwen met een migratie achtergrond die al lang in Overvecht wonen en voor de helft vrouwen met een vlucht achtergrond die relatief kort in Overvecht wonen. De groep komt eens in de twee weken bij elkaar. Wat ze onder andere bindt is dat het allemaal moeder zijn. Op basis van hun persoonlijke verhalen en ervaringen kiezen de vrouwen thema’s die zij graag in de wijk aan de orde willen stellen. Daarvoor ontwikkelen ze creatieve programma’s. Opvoeden is een van de thema’s die binnen de Wijkacademie aan de orde komen. Door vragen rond opvoeden, ouderschap en school met elkaar te bespreken en te luisteren naar elkaars ervaringen en perspectieven voelen de moeders zich gehoord en erkend in hun kwaliteiten als ouder. Hierdoor durven ze ook de moeilijke vragen aan elkaar voor te leggen.  Door programma’s voor de wijk te organiseren laten de vrouwen hun talenten zien en vergroten ze hun netwerken.  
Nu de bijeenkomsten wegens de corona maatregelen niet door kunnen gaan, vinden er regelmatig belrondes plaats en wordt de WhatsApp-groep van de Wijkacademie intensief gebruikt. Op basis van de belrondes wordt een regelmatig verschijnen blog bijgehouden door een van de begeleiders. De kerngroep van Stromend Overvecht werkt graag samen met andere initiatieven en organisaties.

Voor de blogs zie:  https://www.stichtingbmp.nl/cms/projecten/stromend-overvecht/berichten-uit-overvecht#