Communities

Communities vormgegeven in samenwerking met Ouders van Betekenis.

Ouders van Betekenis is een Utrechts netwerk van ouders voor ouders. Het bestaat uit verschillende duurzame communities die zijn ontstaan vanuit de vraag van ouders zelf. Het doel van Ouders van Betekenis is aan te sluiten bij de werkelijke vraag en situatie van de ouders. We bedenken niet wat helpt, maar we bewandelen het pad met de ouders zelf door present te zijn.

Aansluiting & eigenaarschap
Door aan te sluiten bij wat ouders nodig hebben ontstaat er eigenaarschap omdat de leden van de community een gedeeld geloof hebben dat ieders behoeften beter vervuld wordt, door samen te zijn ​(McMillan, 1976). Binnen de communities van Ouders van Betekenis zien ouders overeenkomsten onderling. Die komen voort uit de collectieve verhalen die ontstaan door het delen van verhalen en kennis. Er groeit vertrouwen en bezieling op het gemeenschappelijke doel.

Ouders en professionals
We zien dat veel ouders een ‘opboks’ ervaring hebben als het gaat om de samenwerking
met professionals. Ouders merken dat zij niet serieus worden genomen als gelijkwaardig gesprekspartner. Zeker als het gaat om ingewikkelde thematieken zoals vechtscheidingen of kinderen die buiten de lijntjes kleuren. Daarom besteden we veel tijd aan het empoweren van de ouders vanuit de gedachte dat zij de deskundige zijn van hun eigen kind. Ouders van Betekenis werkt al langere tijd in Utrecht en heeft warme contacten met diverse beroepsgroepen en professionals. Per communitie sluiten er organisaties en professionals aan zodat het van elkaar leren in de praktijk plaatsvindt.

Wij geloven dat inhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp hand in hand gaat met het versterken van de pedagogische community is onze overtuiging.

Podcast: Het Ouderperspectief bij zorgintensieve kinderen

podcast van Balans

Lees Meer over de diverse communities

LR-ouders connected

Woon jij in Leidsche Rijn, Vleuten of De Meern? Dan is LR-ouders Connected wellicht iets voor jou. Dit netwerk verbindt ouders uit allerlei verschillende landen (internationals en expats) in deze wijken om een levendige community te creëren. In deze communitie wordt ingezet op het kunnen delen van ervaringen ten aanzien van opvoeden en opgroeien van jonge kinderen. Ouder kunnen in de ontmoetingen herkenning en erkenning vinden waardoor er meer een relativerende en realistische er beeld instaat over ouderschap. Daarnaast is er veel aandacht voor wat er in de wijk voorhanden is en hoe de Nederlandse samenleving werkt. op Er worden activiteiten aangeboden zoals lezingen en workshops en ouders kunnen elkaar ontmoeten tijdens de inloop in de meetup onder het genot van een kopje koffie of thee, terwijl de kids kunnen spelen met andere kinderen uit de wijk. Ook worden er lezingen in de wijk georganiseerd.

Interesse? Lees meer op www.leidscherijnouders.nl of via Insta: Leidsche_rijn_ouders

Communities in oprichting zijn:

  • Community voor ouders die vast lopen vanuit een vechtscheiding en hun kinderen.
  • Community voor ouders waarvan de kinderen anders leren (neurodivers denken).
  • Community voor pleegzorgouders en hun kinderen.
  • Community voor ouders met zorgintensieve kinderen.
  • Community voor schoolverlaters en hun ouders.

Wil je meer weten, deelnemen of een eigen community oprichten? Neem contact op met
Kathinka Bruinsma: kathinka.bruinsma@perspectief-coaches.nl en 06 – 2394 4074