Samenwerken met professionals

Ouders van Betekenis is een plek waar ouders elkaar kunnen vinden, waar uitwisseling plaats vindt en waar we gezamenlijk bijdragen aan een gemeenschap die omkijkt naar alle kinderen in de stad Utrecht.

Hierin werken we ook nauw samen met professionals uit veel verschillende organisaties o.a. uit de jeugdgezondheidszorg, buurtteams, gespecialiseerde jeugdhulp, welzijn, sport, onderwijs, Power by Peers en stichting Al Amal. Wij zijn als bondgenoot aangesloten bij OuderWijzer.

Veel ouders geven aan dat ze het fijn vinden om, als ze het zelf even niet meer weten, advies te kunnen vragen bij deze professionals

Die naast kennis van zaken ook ouders zien als gelijkwaardig samenwerkingspartner. Ouders van Betekenis is dan ook nauw aan het samenwerken met diverse professionals. Waarin kennis, kunde en ervaringen gedeeld worden op basis van gelijkwaardig partnerschap, ieder vanuit haar eigen rol en deskundigheid. Waar we elkaar helpen bij de uitdaging om een kind te begeleiden in hun groeiproces. Nu wordt vaak nog een kloof of barrière ervaren tussen ouders en professionals. Ouders zitten niet op adviezen te wachten, professionals ervaren tegenwerking door de ouders. Kennis en kunde komt daardoor niet terecht waar het moet komen. Ervaringen worden niet gedeeld. Ouders weten niet wat er allemaal beschikbaar is voor hun kind. Bij Ouders van Betekenis werken we daaraan zodat we elkaar echt (leren) kennen en met respect voor elkaar deskundigheid samenwerken ten behoeve van de kinderen.