InContact Bijzonder

InContact Bijzonder is ontstaan vanuit een zoektocht in het doolhof van de wereld die “zorg” heet. 

Saida Al Ayachi:
Zorgprofessional met 20 jaar ervaring. Zorg is altijd mijn passie geweest maar nu ook mijn leven. 
Moeder van een zoon met een verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis
Ernstig Verstandelijk Beperkt + (EVB+)

Shirin van Rooijen:
Grafisch ontwerper 12 jaar, ervaringen in ontwerpen & communicatie, meedenken in zorg processen voor toegankelijkheid voor openbare ruimtes & architectuur. Het is altijd mijn passie geweest om de wereld een stukje mooier en inclusiever te maken en dat de samenleving voor iedereen toegankelijk & gelijk te maken. 
Moeder van een zoon met het ATR-X syndroom
Communicatief Meervoudig Beperkt (CMB): verstandelijk & lichamelijk beperkt, slechthorend & slechtziend.

Onze kinderen wonen nog thuis en wij zorgen 24/7 met ondersteuning van het pgb- team voor hun. Dit is een behoorlijk grote uitdaging en het is soms lastig de balans te vinden tussen leven en zorgen.

Dit heeft ons samengebracht als vriendinnen en ook als initiatiefnemers van Bijzonder Ouder Contact (B.O.C) in Utrecht. Om de 6 weken komt een groep ouders bij elkaar om ervaringen en levensverhalen te delen en zo steun bij elkaar te zoeken.


Door de ervaringen die we beiden hebben opgedaan in de zoektocht naar passende zorg voor onze kinderen, zijn we erachter gekomen hoe ingewikkeld de wereld van de zorg in elkaar zit. Er zijn teveel regels, ingewikkelde processen en aanvragen waar je doorheen moet. Dat kost veel tijd en energie, terwijl alle energie moet gaan naar het zorgen voor je kind.  

Hieruit is een behoefte ontstaan:  
“Hoe kunnen wij als professionele ervaringsdeskundigen hier een verschil in maken? Waarom moet het wiel steeds opnieuw uitgevonden worden?” Vaak denken de zorgprofessionals te weten wat wij als ouders nodig hebben. Terwijl wij als ervaringsdeskundige in samenwerking met de zorgprofessionals de zorgbehoefte beter in kaart kunnen brengen en de juiste zorg hierop kunnen afstemmen. Wanneer een gelijkwaardige samenwerking ontstaat kun je samen veel bereiken.   

De missie van InContact Bijzonder is en blijft bruggen slaan tussen de zorg intensieve ouders en andere betrokken (zorgprofessionals etc) binnen deze gezinnen. We blijven ons inzetten voor gelijkwaardigheid in de samenleving, rechten van het gehandicapte kind. Wij zijn de stem van deze ouders en hun kinderen!