Stefanie Jenniskens

Mijn naam is Stefanie Jenniskens en ik ben mama van een energievolle en leergierige 6-jarige jonge, die super graag buiten speelt en heel veel van auto’s houdt. Hij en dus wij als familie en ouders, hebben het geluk om nu in een wijk (Parkwijk) te leven, waar wij als internationale buren van elkaar kunnen leren en ons – ook in opvoedingsvragen (onder-)steunen. Zoals de meeste van ons buren ben ook ik geïmmigreerd (vanuit Duitsland). Door hier te komen, te bevallen en überhaupt geen netwerk te hebben, heb ik het ervaren, hoe zich verdriet, verlies en eenzaamheid aanvoelt. Netwerken, die ik door ouder-baby-groepen had opgebouwd veranderden permanent. Alles was vrijblijvend. Ik ontmoete heel veel verschillende (voor al) moeders wat superleuk voor het moment was en tegelijkertijd had ik behoefte om mij dieper te verbinden – b.v. voor speelafspraken voor mijn zoon. Onder ander door deze ervaring van een permanent zoektocht, naar een plek, waar ik opvoedende mensen kan ontmoeten, om zich b.v. over ouder-/ partnerschap- en opvoedingsvragen uit te wisselen heb ik behoefte vanuit “ouders van betekenis” om een plek te creëren, waar deze uitwisseling betrouwbaar kan plaatsvinden. Dat ouders zich daar gezien en gehoord voelen en weten, dat deze “veilige” plek bestaan blijft en dat zowel opvoedthema’s erin kunnen “groeien” en liefdevol begeleid worden als ook ouders in hun (nieuwe) rol aankomen mogen.

Mijn rol bij “ouders van betekenis” begrijp ik dus zo: enerzijds wil ik als gelijkwaardige ouder, samen met Kathinka Bruinsma, opkomen voor het belang van ouderschap, ook op landelijk niveau, en anderzijds wil ik ouders concreet ondersteunen in het groeien in hun rol als ouder.

Ikzelf heb een systemisch familie therapeutische achtergrond en bereid de (groot-)oudercursus “Sterke (groot-)ouders – Sterke (klein-)kinderen” voor, om hem in Nederland te kunnen geven. Ik zelf houdt heel erg van natuur en duurzaamheid en vind het belangrijk, dat wij als ouders deze kijk mee in onze opvoeding nemen. Ook om ons kinderen te leren, hoe natuur ons helpt om gezond te blijven en wat ons bijdrage erin kan zijn om ons levensomgeving te waarderen en groen houden.

Mijn mobielnummer: 0031637607775

stefanie@stefanie-jenniskens.nl