Over Ouders van Betekenis

Ouders zijn een bron van wijsheid en samenkracht. Deze wijsheid wordt gebundeld en met elkaar gedeeld in het Utrechtse netwerk ‘Ouders van betekenis’. Vanuit Ouders van Betekenis stimuleren wij betrokken ouders en verzorgers te verlangen naar en vorm te geven aan de duurzame opvoed community. Een community waar iedereen aan bijdraagt, naar elkaar omkijkt en waar iedere ouder, opvoeder en betrokkene zich gezien en gehoord voelt. We werken gelijkwaardig samen met erkenning voor ieders rol en deskundigheid. Je draagt bij vanuit je complete menszijn en niet alleen om je vakkennis. Hierdoor worden de verschillende rollen en kwaliteiten van de betrokken mensen benut voor het voortbestaan van de community.  

Rol Perspectief Coaches in Ouders van Betekenis
Kathinka Bruinsma werkt vanuit Perspectief Coaches samen met ouders vanuit de basisgedachte “It takes a community to raise a child, not a business”. We geloven dat duurzame opvoed communities alleen kunnen werken als je vanuit het (mens)zijn werkt. We creëren een veilige gespreksruimte waar we nieuwsgierig zijn naar elkaars perspectieven en ervaringen. Daarvoor is het nodig om te reflecteren  en de tijd te durven nemen om te onderzoeken. Die afstemming met jezelf raakt aan wie jij bent en het vertrouwen in jezelf. Vanuit dat punt werk je naar een ‘wij’ toe: de community. Een positief leef- en leerklimaat waarin de kinderen zich geliefd, verbonden en veilig voelen en waar ouders plezier kunnen beleven aan het ouderschap en zich bevestigd voelen in hun rol als deskundige van hun eigen kind.

It takes a community to raise a child not a business 

Ouders van Betekenis werkt samen met professionals die ouders zien als gelijkwaardige samenwerkingspartner. Hierbij deelt ieder vanuit zijn/haar eigen rol en deskundigheid, kennis en ervaringen op basis van een gelijkwaardig partnerschap. Zo proberen wij de kloof tussen ouders en professionals te overbruggen en helpen we elkaar bij de uitdaging om kinderen te begeleiden in hun groeiproces.