Rol Perspectief Coaches in Ouders van Betekenis

Vanuit Ouders van betekenis stimuleren wij de betrokken mensen te verlangen en vorm te geven aan de community waarin iedereen bijdraagt en naar elkaar omkijkt. En waar iedere ouder, opvoeder, betrokkene zich gezien en gehoord voelt. Als dit verlangen gevoeld wordt dan sluiten vanzelf de juiste mensen aan is onze ervaring. Mensen die instaat zijn om de verbinding te maken van IK ben mens en JIJ bent mens.  Dit bewustzijn legt de basis voor een gelijkwaardige samenwerking met respect voor ieders rol en deskundigheid.  De belangrijkste waarde die ons daarin drijft, is het besef dat je alleen succesvol kan zijn als ook de gemeenschap waar je onderdeel van bent, succesvol is. Ik ben onderdeel van het samen zijn! Je draagt bij vanuit je complete mens zijn en niet alleen om je vakkennis. Daardoor worden de verschillende rollen en kwaliteiten van de betrokken mensen benut voor het voortbestaan van de community. Een groeiende gemeenschap die omkijkt naar alle ouders en kinderen. En waar de vragen van de betrokken ouders het vertrekpunt van handelen is.   

It takes a community to raise a child not a business 

Vanuit deze basisgedachte werken Perspectief CoachesEigenwijs in de wijk en Stichting Vreedzaam de komende jaren samen met actieve ouders in “Ouders van Betekenis”. Binnen Ouders van Betekenis zijn we op weg naar een duurzame opvoedcommunity. We werken vanuit een houding van het niet weten maar samen op reis willen gaan. Vanuit het ZIJN en niet vanuit: we moeten ergens naar toe.   

We creëren een veilige gespreks-ruimte waar we nieuwsgierig zijn naar elkaars perspectieven en ervaringen. Daarvoor is het nodig om stil te durven staan bij jezelf om vandaaruit te kunnen kijken naar het gezamenlijke contact. Waarin je Die afstemming met jezelf raakt aan wie jij bent en vertrouwen in jezelf en vandaaruit werk je aan een WIJ. Een WIJ van een gemeenschap die valt of staat bij de relatie en hoe we daarin SAMEN werken. Bovenal hoe je daar zelf instaat vanuit al je rollen: kind, ouder, verzorger, professional. En de bereidheid om een werkelijke verbinding aan te gaan. Dit vraagt van mensen om boven hun eigen belang uit te stijgen. Maar dat betekent niet dat het individu niet belangrijk is.  Sinds de tweede wereldoorlog zien we dat in onze Nederlandse samenleving het IK een steeds grotere rol neemt. En er steeds minder verbinding is met het WIJ. Terwijl we die verbondenheid wel zoeken. En dat verlangen naar verbondenheid is de motor voor het bestaan van Ouders van Betekenis.  

We brengen in deze opvoedgemeenschap dus geen mensen bij elkaar die alleen maar een mening over anderen hebben, die andere ouders aan spreken op wat ze moeten gaan doen, professionals die alleen volgens de procedures werken of niet bij machte zijn om vanuit gelijkwaardigheid van mens tot mens verbinding te maken.   

Zin om mee te doen neem contact op met  

Kathinka Bruinsma  

Contactgegevens: kathinka.bruinsma@perspectief-coaches.nl
Telefoonnummer: 06 – 2394 4074