Rol Perspectief Coaches in Ouders van Betekenis

‘It takes a village to raise a child’

Vanuit deze basisgedachte werken Taal Doet Meer, Perspectief Coaches en Stichting Vreedzaam de komende jaren samen met actieve ouders in “Ouders van Betekenis”. Dit Utrechts stedelijk netwerk bundelt de krachten van ouders die gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor en willen werken aan, een betrokken gemeenschap voor kinderen. In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar, op zo’n manier dat iedereen met behoud van eigenheid, zijn expertrol als opvoeder en actieve ouder in de wijk gaat en blijvend kan innemen. In deze beweging zijn de vragen van de betrokken ouders altijd ons vertrekpunt van handelen. Dat is waar we mee aan het werk gaan en zijn.

Onze gezamelijke bedoeling is om bij te dragen zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van Vreedzaam als pedagogisch kader.  Waar nodig zoeken we de samenwerking met (semi)professionele partners. Als er behoefte is aan hun deskundigheid.

Naast taalstimulering ondersteunen we ouders zodat zijn een rol kunnen gaan spelen in de gemeenschap.  Met een aantal ouders willen we nog een extra stap zetten, zodat zij als sleutelfiguur/expert hun ervaringen delen en een aanjaagrol in de wijk hebben.

Ook faciliteren we ouders, als mede-opvoeders en sleutelfiguren, op verschillende wijzen in hun eigen initiatieven, die er al zijn of waar ze plannen voor hebben. Zodat we duurzaam bouwen aan een warm opvoedklimaat waar we met elkaar ons verantwoordelijk voor voelen voor alle kinderen in de stad. 

We werken in co-creatie met elkaar ieder vanuit zijn eigen expertise

Werken vanuit een gezamenlijk vertrekpunt van handelen op basis van gelijkwaardigheid tussen ouders en professionals is de kern van het werk van Perspectief Coaches.

Ouders en professionals zien en ervaren de problemen vaak heel anders. Gelijkwaardig samenwerken gebeurt dan ook vaak niet vanzelf. Dat vraagt een andere werkwijze.

Wat begint met “gun de ander zijn probleem”. Want de kans op een passende oplossing neemt toe als het vraagstuk ook echt het probleem is die de ander ervaart. Op moment dat je vandaar uit samen op pad gaat en met elkaar zoekt naar wat er nodig is dan sluit de het eindresultaat ook aan bij wat de ander nodig heeft.

Kathinka Bruinsma
Contactgegevens: kathinka.bruinsma@perspectief-coaches.nl
Telefoonnummer: 06 – 2394 4074

Lees meer over samenwerkingspartner Stefanie Jenniskens.