De Buufs

Wat is BUUFS?

BUUFS is een project wat informele en laagdrempelige gezinsondersteuning met ervaringskennis biedt door zogenaamde ervaringsgezinscoaches aan gezinnen met meervoudige problematiek in de Utrecht en omgeving. BUUFS startte in oktober 2019 als project met hulp van de regeling informele zorg.

Er moet een brug geslagen worden tussen de professionele wereld en de leefwereld van de mensen om wie het gaat voordat er eventuele gerechtelijk maatregelen volgen.

BUUFS wil samen met gemeente Utrecht haar vleugels uitslaan. BUUFS ontwikkelt zich van een initiatief van een ervaringsdeskundige tot een staande aanpak en organisatie die gezinnen met meervoudige problemen ondersteunt door middel van vrijwillige inzet van ervaringsgezinscoaches. BUUFS heeft de ambitie de informele gezinsondersteuner met ervaringskennis te zijn in de regio Utrecht.
Dit alles met de projectleiding van Cybille Latour, deskundige en professionele gezinsondersteuner waar haar persoonlijke ervaring haar helpt in het werk. Cybille werkt al jaren voor de uitvoering van de sociale prestatie WMO in Utrecht en is professionele ervaringsgezinscoach. Cybille is SKJ geregistreerd, EDASU opgeleid en gediplomeerd en sinds oktober 2018 aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.  

Waar gaat het over?

In Utrecht en de regio zijn er gezinnen waarin meervoudige problematiek speelt. Voor deze gezinnen constateerde initiatiefnemer en ervaringsdeskundige Cybille Latour dat er geen sluitende hulp is. Cybille ziet vaak dat hulpverleners en gezinnen elkaar niet begrijpen. Ze constateert een hiaat tussen de professionele wereld en de leefwereld van de mensen om wie het gaat. En er moet een brug geslagen worden tussen deze werelden en dit voordat er eventuele gerechtelijk maatregelen volgen. Het ontbreekt vaak aan ervaringsdeskundige ondersteuning met begrip, tijd en geduld. En aan praktische hulp. De professionals kunnen die nu niet bieden mede door tijdgebrek. Door samen te werken en de ervaringsdeskundige vrijwilligers op te leiden en in te zetten, zal het gezin gebaat zijn, vertrouwen terug kunnen winnen en ook de hulpverlening kan dan weer dat bieden wat er nodig is. Dat is het idee van BUUFS.

Door inzet van BUUFS komt er weer stap voor stap echt contact met het gezin. BUUFS werken vanuit gelijkwaardigheid en presentie. Zij vullen het gat wat er nu is op en zijn er wanneer het nodig is.

Wat doet een ervaringsdeskundig gezinscoach

  • Spiegelt, geeft feedback
  • Helpt bij leefstijl
  • Biedt de eerste stap in psycho educatie
  • Vertaalt de taal van het hulpverleningsnetwerk naar verstaanbare taal voor het gezin
  • Praktische hulp bv licht huishoudelijk werk samen of meegaan naar bv consultatiebureau
  • Adviseert
  • Steunt vanuit gelijkwaardigheid

Kortom een BUUF creƫert een brug tussen gezin en hulpverlening, omdat er vaak nog misverstanden zijn.