De Vreedzame Wijk

Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij opnieuw vorm. Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Die democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap, open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen. Stichting Vreedzaam verzorgt o.a. de implementatie van ‘de Vreedzame wijk’.

De Vreedzame Wijk streeft naar een samenhangend opvoedingsklimaat in een wijk

Waarom is dat zinvol? Kinderen leven vaak in teveel van elkaar gescheiden werelden (school, thuis, straat). Indien er op een aantal basisscholen in de wijk een uitgesproken pedagogische aanpak wordt gehanteerd (die bovendien werkzaam is) biedt dit kansen om die werelden aan elkaar te ‘knopen’. Door aan te sluiten bij de werkwijze van de scholen (gebruik van dezelfde begrippen, inspelen op de geleerde vaardigheden, zelfde pedagogische aanpak, zelfde wijze van omgaan met conflicten, zichtbaarheid van De Vreedzame School-principes, e.d.) wordt het voor de kinderen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd, en dezelfde regels en afspraken gelden.