Big Brothers Big Sisters Utrecht

Big Brothers Big Sisters Utrecht is een maatjesprogramma voor kwetsbare kinderen en jongeren van 6-18 jaar uit gezinnen die leven op de armoedegrens. Een little wordt gedurende minimaal 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger (de Big). Zij spreken wekelijks af en ondernemen samen leuke dingen. Bij het maken van de match wordt goed gekeken naar wederzijdse interesses.

Het doel van Big Brothers Big Sisters is het stimuleren van een positieve ontwikkeling van het kind door het geven van extra – en persoonlijke- aandacht. De bewezen impact van dit maatjes programma is groot. Zo wordt de leefwereld van een kind vergroot, verbeteren de sociale vaardigheden, worden de littles weerbaarder, zijn ze meer zelfredzaam en hebben meer zelfvertrouwen.

Stimuleren van een positieve ontwikkeling door het geven van extra – en persoonlijke- aandacht

Door de match wordt niet alleen de horizon van het kind verbreed, maar ook van de Big. Onze Bigs worden vooraf grondig gescreend, krijgen trainingen en worden zorgvuldig begeleid door professionals (matchcoƶrdinatoren), zodat de match tussen kind en vrijwilliger succesvol en duurzaam verloopt.

Contactgegevens 
06-30144884
fleur@bbbsutrecht.nl