Home Start

Kinderen opvoeden is meestal heel leuk. Alleen gaat dat niet altijd even makkelijk. Soms is het echt een uitdaging. Hebben je kinderen vaak ruzie met elkaar? Luistert je kind niet? Huilt de baby veel? Zit je puberkind te veel op z’n mobiel? Maakt je kind geen huiswerk? Is het te rommelig rond etenstijd? Meestal kan je alles prima zelf aan, maar er kan een periode in je leven zijn waarin alles bij elkaar komt en het je teveel wordt. Mis je iemand met wie je dit kunt bespreken? Dan kunnen onze vrijwilligers een steuntje in de rug bieden. Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met kinderen tot 18 jaar. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen. Hun vragen staan centraal.

Gelijkwaardigheid en vertrouwen vormen de basis voor het contact tussen het gezin en de vrijwilliger. Home-Start wil met haar programma het zelfvertrouwen van de ouders vergroten en hun sociale relaties versterken

In Nederland wordt Home-Start in meer dan 160 gemeenten aangeboden, waaronder Utrecht. Meer informatie over Home-Start is te vinden op www.home-start.nl.

Informatie over de activiteiten van Home-Start Utrecht vind je op onze Facebook pagina en op onze Instagrampagina. Zo zijn wij in september, samen met andere organisaties, gestart met een wekelijkse inloopochtend (dinsdag van 10-12 uur) voor ouders met jonge kinderen in Bouwspeeltuin Voorn in Leidsche Rijn. Wij willen hiermee een ontmoetingsplek creëren voor ouders die het leuk vinden om andere ouders te leren kennen en ervaringen uit te wisselen terwijl hun kinderen in de speeltuin spelen.

De uitgangspunten van Ouders van betekenis, een initiatief voor en door ouders, sluiten mooi aan bij de uitgangspunten van Home-Start.

Het zou heel fijn zijn als Home-Start gezinnen, nadat de ondersteuning van de Home-Start vrijwilliger is beëindigd, zich kunnen aansluiten bij een oudernetwerk in de wijk.